Værobservasjoner mai 2019   Weather observations May 2019
Dato Date Skyer Clouds Nedbør Rainfall Snø Snow Temperatur Temperature Temperatur kl.* Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste 30døgn Normal dybde Minimum Observ. / Normal Maksimum Observ. / Normal Døgnmiddel Observ. / Normal 19 (20**) 01 (02**) 7  (8**) 13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last 30days Normal depth Minimum Record / Normal Maximum Record / Normal Daily average Record / Normal 7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01-05-19 1   47 60   7,5 1,9 20,0 11,6 13,5 6,3 15,5 8,0 13,5 17,5 14,5
02-05-19 3   47 62   7,5 2,0 14,0 11,9 10,3 6,5 14,5 11,0 9,5 7,5 7,5
03-05-19 3 1 46 63   -2,0 2,2 10,0 12,2 4,1 6,8 7,5 0,5 4,0 5,0 6,0
04-05-19 2 1 42 59   0,0 2,4 12,0 12,4 5,7 7,0 6,0 2,5 3,5 12,0 10,0
05-05-19 4   42 57   0,0 2,7 14,0 12,6 6,9 7,3 10,0 1,0 5,0 14,0 9,5
06-05-19 3 0 42 56   1,0 2,9 11,0 12,8 5,9 7,6 9,5 4,0 5,5 3,5 6,5
07-05-19 2 9 51 56   -2,0 3,1 14,0 13,1 5,7 7,9 6,5 -0,5 4,5 11,0 9,5
08-05-19 0   51 59   -1,5 3,4 10,5 13,3 5,6 8,2 9,5 0,5 4,0 10,5 7,5
09-05-19 5 19 70 58   4,5 3,6 10,5 13,6 7,0 8,5 7,5 5,5 6,5 8,0 9,5
10-05-19 5 35 105 58   8,5 3,9 11,5 13,9 9,8 8,8 9,5 9,0 9,0 10,5 9,5
11-05-19 1   105 58   4,0 4,1 16,5 14,2 9,7 9,1 9,5 4,5 8,0 16,0 12,5
12-05-19 2   105 60   3,5 4,4 15,0 14,4 9,4 9,3 12,5 4,5 8,0 14,0 11,5
13-05-19 0   105 59   2,5 4,6 13,0 14,6 8,3 9,6 11,5 3,5 7,5 11,5 9,5
14-05-19 2   105 59   3,5 4,8 16,0 14,8 9,9 9,8 9,5 5,5 9,5 15,5 13,0
15-05-19 1   105 58   7,0 5,0 14,5 15,0 10,7 10,0 13,0 8,5 10,0 13,5 11,5
16-05-19 1   105 58   6,0 5,2 20,5 15,2 12,4 10,1 11,5 6,5 11,0 18,5 17,0
17-05-19 3   105 57   9,5 5,4 18,5 15,4 14,0 10,3 17,0 9,5 13,5 18,0 15,0
18-05-19 5 8 113 60   9,0 5,7 13,5 15,6 11,1 10,5 15,0 9,5 9,5 11,0 13,5
19-05-19 0 3 116 61   9,0 5,9 18,0 15,8 13,6 10,6 13,5 9,5 13,0 17,0 15,5
20-05-19 5   116 58   11,5 6,1 15,0 16,0 13,4 10,8 15,5 12,5 14,0 14,5 13,5
21-05-19 4 13 129 59   12,0 6,3 23,0 16,2 17,0 11,0 13,5 13,0 16,5 22,5 18,0
22-05-19 5 2 131 57   14,5 6,5 16,0 16,4 15,3 11,2 18,0 15,5 15,0 15,5 14,0
23-05-19 5 6 137 58   6,0 6,6 15,0 16,6 11,1 11,4 14,0 8,0 11,0 13,5 11,0
24-05-19 3 8 145 57   8,5 6,8 16,0 16,8 12,1 11,6 11,0 9,5 10,0 15,0 14,0
25-05-19 2 1 142 55   6,0 7,0 21,5 16,9 13,5 12,0 14,0 6,5 13,5 19,5 16,0
26-05-19 1   142 53   7,5 7,2 19,0 17,0 13,4 12,2 16,0 11,0 11,5 18,0 13,0
27-05-19 4   140 56   7,5 7,3 15,5 17,1 11,8 12,3 13,0 8,5 11,5 15,0 13,5
28-05-19 1 0 114 58   4,0 7,5 18,5 17,2 11,6 12,4 13,5 5,5 10,0 18,0 12,0
29-05-19 2   105 60   1,5 7,7 17,0 17,3 9,9 12,5 12,0 5,0 8,5 16,5 10,5
30-05-19 4 6 111 60   7,0 7,9 16,5 17,4 10,6 12,6 10,5 9,5 9,0 12,0 13,5
31-05-19 1 2 113 56   3,0 8,0 21,0 17,4 12,1 12,7 13,5 6,5 10,0 19,5 15,0
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)